Comentaris a la Torà de Nakhmanides: el mal que fan els rumors

Els espies van veure que Josuè i Caleb estaven intentant convèncer als hebreus a prendre le armes per entrar a conquerir la Terra, que era el que s’esperava d’ells. I per això els espies van començar a parlar a l’esquena de Moisès, estenent els rumors dels efectes de la terra sobre els seus habitants, «és una Terra que devora als seus habitants» (Bemidbar-Números 13:32).