Comentaris a la Torà de Nakhmanides: el temps per la gratitud

De la mateixa forma que els sacrificis de gratitud tenien un moment adient per oferir-se i un temps màxim per consumir-se –i les benediccions tenen uns moments determinats per dir-se, hi ha un temps en què es perd l’oportunitat de recitar certes pregàries, etc.–; i que les ofrenes al Tabernacle, i al Temple, havien de ser el millor que es tingués, també la gratitud ha de venir de dins i hem de donar la millor part de nosaltres. I també ho hem de fer en un temps determinat.